คำถามที่ 62284
   รายละเอียดคำถาม [ หน้าแรก l ดูคำถามทั้งหมด ]
หัวข้อคำถาม :     หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ม. ราม
รายละเอียด :     หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ม. รามใช้อะไรบ้างครับแลัวถ้ามีการเปลี่ยนชื่อต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ
จากคุณ :     ณัฐพันธ์   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      24 ต.ค. 55 ,เวลา17:02:11 น.
IP :   49.49.223.165

 
  คำตอบ
 
รายละเอียด :     - หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร มีดังนี้ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ 3. วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ 4. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ 5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป 6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
จากคุณ :     ศรัญญา   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      25 ต.ค. 55, เวลา 14:21:51 น.
IP :   10.3.20.133

Copyright © 2007 Ramkhamhaeng University