มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 หากเข้าไปดูเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีเป็นนักศึกษาธรรมดาแล้ว สามารถเช็คได้จากรหัสนักศึกษาของปี 62 ที่สมัครหรือไม่ และหากไม่เข้าระบบติดต่อที่ไหนได้บ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา10mkt5 ธ.ค. 2562 13:23:38
 การย้ายการเรียนจากส่วนกลางไปภูมิภาค **มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา29WWW3 ธ.ค. 2562 11:48:10
 คณะศึกษาศาสตร์ม.รามคำแหงต้องใช้คะแนน GAT PAT ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา27เด็กบ้านนอก2 ธ.ค. 2562 13:45:42
 จากเด็กปวช. สู้ นศ.รามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา46เด็กช่าง1 ธ.ค. 2562 15:47:31
 ขอสอบถามเกี่ยวกับวิชาเลือกเสรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38Oil1 ธ.ค. 2562 12:37:57
 เทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีเป็นนักศึกษาธรรมดาแล้ว เกรดจะเข้าระบบเมื่อไรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา46mkt30 พ.ย. 2562 20:48:03
 การได้รับเกียรตินิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38นักศึกษา29 พ.ย. 2562 21:48:34
 วุฒิ ปวส.การตลาด เทียบโอน ได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31ฝน29 พ.ย. 2562 11:38:32
 สอบถามเรื่อง 8 ปีสมัครใหม่ค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา63ภัทร28 พ.ย. 2562 09:49:33
 การจ่ายค่าเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา36JAM28 พ.ย. 2562 09:28:53
 ป.ตรีใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา89กฤษณา27 พ.ย. 2562 16:24:19
 กำลังเรียนปริญาตรีสามารถควบปริญญาโทได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา59นิรดา27 พ.ย. 2562 10:18:44
 สมัครเรียนครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา59ปาล์ม27 พ.ย. 2562 09:58:39
 การสมัครเข้าคณะศึกษาศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา91นายธนากร กมลเทพา25 พ.ย. 2562 00:44:47
 การสมัครและเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา89Thanyalak24 พ.ย. 2562 18:33:34
 สอบถามเรื่องวุฒิกศนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา75ปาร์ตี้24 พ.ย. 2562 10:09:08
 รหัสนักศึกษา 5402 สามารถลงทะเบียนได้ถึงเทมอไหนครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา93Art23 พ.ย. 2562 12:38:30
 กลับมาเรียนใหม่แต่ไม่รู้หมดเวลาตอนไหนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา77ต้นกล้า22 พ.ย. 2562 23:06:44
 การเทียบโอนหน่วยกิตเดิมไปสมัครใหม่ปี 1/2563มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา66สุทธิพงษ์21 พ.ย. 2562 17:59:51
 ผลสอบ e tesมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา101ft20 พ.ย. 2562 10:16:22
 ลาออกสมัครใหม่ ย้ายคณะที่จะสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา126พิม19 พ.ย. 2562 12:22:53
 ปีการศึกษา 2562 มีเปิดรับสมัครเพิ่มเติมอีกมั้ยครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา138สุทธิพงษ์18 พ.ย. 2562 09:22:52
 ลงทะเบียนเรียนปริญญาใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา115ปีโป้15 พ.ย. 2562 14:49:40
 เทียบนิติมสธ มา นิติรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา109T14 พ.ย. 2562 17:34:51
 นักศึกษาปี 55 สิ้นสภาพปีไหนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา142สมภพ11 พ.ย. 2562 15:05:15
 ขอใบรับรองไปสมัครงานมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา119kkkk9 พ.ย. 2562 18:04:16
 เทียบโอน2สถาบันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา125กชกร9 พ.ย. 2562 14:28:40
 ใบรับรองแพทย์ (ต่างประเทศ)มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา118สิริกุล8 พ.ย. 2562 21:53:35
 เกี่ยวกับการโอนหน่วยกิตค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา171เด็กเก่า7 พ.ย. 2562 23:26:36
 ขอสอบถามข้อมูลครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา126Yo5 พ.ย. 2562 15:26:29
 การลาออกแล้วสมัครเข้าเรียนใหม่โดยการโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา133ณัชชา5 พ.ย. 2562 13:44:51
 สมัคร สถิติศาสตร์ ต้องใช้ อะไรบ้างค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา114ออยมี่ คนสงสัย4 พ.ย. 2562 23:14:32
 เปิดรับสมัครเรียนป.โท จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเมื่อไหร่คะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา113เปรมณหปุณณ์4 พ.ย. 2562 12:52:46
 ใช้วุฒิต่างประเทศ ต้องแสดงหลักฐานอย่างไรคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา109ว่าที่นักศึกษาใหม่4 พ.ย. 2562 12:47:16
 เรียน ปวช จะเรียนพรีดีกรีได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา102ต้อม3 พ.ย. 2562 18:03:58
 ขอสอบถามเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน สำหรับต่างชาติครับ (ด่วน)มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา118Yo2 พ.ย. 2562 14:39:47
 ขอสอบถามเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสำหรับชาวต่างชาติครับ (ด่วน)มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา96Mew2 พ.ย. 2562 14:29:17
 การสมัครพรีดีกรีทางอินเตอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา109อมรรัตน์2 พ.ย. 2562 09:35:21
 พระ เณร สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา105ศุ1 พ.ย. 2562 17:51:14
 รหัสนักศึกษาสำหรับคนที่สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา105นางสาวA1 พ.ย. 2562 10:55:25
 เพิ่งได้รับไปรษณียบัตรอนุมัติ แต่อยากเรียนอีกใบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา111ชวัลวิทย์1 พ.ย. 2562 10:47:17
 อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา114อักษร31 ต.ค. 2562 19:36:24
 การส่งเอกสารสมัครเรียนทางอินเทอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา100แนน31 ต.ค. 2562 16:23:16
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา108สุ​ปราณี​31 ต.ค. 2562 14:18:45
 เทียบโอนหน่วยกิต ปวส.มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา103ปิยาภรณ์31 ต.ค. 2562 12:43:55
 ขอจบรีเกรดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา122มาร์คคคค31 ต.ค. 2562 10:58:01
 ขอจบรีเกรดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา111มาร์คคคค31 ต.ค. 2562 10:58:01
 การสมัคร ป.ตรี ใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา107HKK.30 ต.ค. 2562 15:39:17
 การย้ายคณะและเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา219วราภรณ์ สุขมะโน29 ต.ค. 2562 17:21:35
 เทียบโอนปริญญาใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา172สร28 ต.ค. 2562 20:33:54


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+