กติกาและมารยาทก่อนตั้งคำถาม

1. งดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก ระมัดระวังในการใช้ข้อความ เช่น ข้อความที่ส่อไปในทางอนาจารเกินกว่าเหตุ ข้อความที่กระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ข้อความที่มีเนื้อหาขัดต่อกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม ข้อความที่พาดพิงบุคคลที่สามในทางหมิ่นประมาท เป็นต้น

2 .ตั้งคำถามให้ตรงกับเนื้อหาของกลุ่ม เพื่อที่ทางทีมงานจะได้ตอบทุกคำถาม หรือ ทุกความคิดเห็นตรวจดูว่ามีคำถามใดที่มีเนื้อหาในทางเดียวกับที่กำลังจะตั้งคำถาม เพื่อจะได้ไม่เป็นการซ้ำซ้อนกัน

3. ทุกคำถามไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

4. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบคำถาม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 
ไขข้อข้องใจสวป. (งานทะเบียน นศ.ปริญญาตรี)
   
 
- การบอกเลิก-บอกเพิ่มหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาและการขอเงินคืน - บัตรประจำตัวนักศึกษา
- การขอเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือคำนำหน้านาม, ยศ - การโอน- ย้ายระบบการเรียนการสอน
- การรักษาสถานภาพนักศึกษาปริญญาตรี  - การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   
- Transcript สำเร็จการศึกษา - การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษา
- การแจ้งจบการศึกษา   - การแก้ไขตัวสะกดชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษในใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต
- Download แบบฟอร์มต่าง ๆ
การให้บริการของงาน One stop service อาคาร KLB ชั้น 1>
- ตรวจสอบผลการศึกษา (Check grade หรือ Transcript ไม่จบการศึกษา) - สำเนาทะเบียนประวัตินักศึกษา(ม.ร.2)
- สำเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน(ใบเสร็จ) - การย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา
- ใบรับรองการเป็นนักศึกษา - ตารางสอบไล่รายบุคคล
คำถามล่าสุด 20 ธ.ค. 56 ,20:42:31 น.
หัวข้อ - มร 30 ของ S/2556 ออกเมื่อไหร่คะ
โดย ->>sara


คำถาม-คำตอบย้อนหลัง
ไขข้อข้องใจสวป.ย้อนหลัง


บริการงานทะเบียน (นักศึกษาปริญญาโท)
  - สอบถามเกี่ยวกับ งานทะเบียนต่างๆ
คำถามล่าสุด 22 ม.ค. 58 ,22:20:20 น.
หัวข้อ - ับองยขอคำปึกองะบวนรดยค
โดย ->>.
สวัสดิการและทุนการศึกษา
 
-
สวัสดิการนักศึกษา
-
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
-
นักศึกษาวิชาทหาร
-
กิจกรรมนักศึกษา (ชมรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย)
-
วินัยนักศึกษา
-
งานอนามัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
จัดการฝึกอาชีพ RU300
-
งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา
 
 
คำถามล่าสุด 26 พ.ย. 57 ,12:53:32 น.
หัวข้อ - ิชอก อง ัฐสต าค 57 3ลน ิชหน็นปรนยบาง
โดย ->>ck
การใช้งานบทเรียน e-Learning
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานบทเรียน e-Learning
คำถามล่าสุด 25 เม.ย. 57 ,18:40:18 น.
หัวข้อ - การเรียน Pre-degree เรียนได้หรือไม่
โดย ->>ตากลม
คณะนิติศาสตร์
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์
คำถามล่าสุด 02 มิ.ย. 57 ,10:12:37 น.
หัวข้อ - การขอจบ และการลงซ้ำซ้อน ส่วนภูมิภาค
โดย ->>อรณี คะสุระ
คณะบริหารธุรกิจ
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ
คำถามล่าสุด 02 มิ.ย. 57 ,17:01:36 น.
หัวข้อ - สงสัยการเทียบโอนและสมัครใหม่
โดย ->>หนูเล็ก
คณะมนุษยศาสตร์
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์
คำถามล่าสุด 02 มิ.ย. 57 ,09:54:01 น.
หัวข้อ - จบ ปวช.3 สามารถเทียบโอนเข้าเรียนได้มั้ย ?
โดย ->>ฟาง/รุ้ง
คณะศึกษาศาสตร์
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์
คำถามล่าสุด 31 พ.ค. 57 ,14:24:38 น.
หัวข้อ - ในรายวิชาที่รหัสไม่ตรงกัน สามารถเทียบได้ไหมครับ
โดย ->>อามีโก
คณะวิทยาศาสตร์
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์
คำถามล่าสุด 31 พ.ค. 57 ,14:27:21 น.
หัวข้อ - เรียนยังไม่จบ ปวส. เทียบได้ไหม
โดย ->>อามีโก
คณะรัฐศาสตร์
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์
คำถามล่าสุด 01 มิ.ย. 57 ,18:07:22 น.
หัวข้อ - ควรทำเรื่องขอจบตอนไหนคะ
โดย ->>ผึ้งน้อย
คณะเศรษฐศาสตร์
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะเศรษฐศาสตร์
คำถามล่าสุด 01 มิ.ย. 57 ,20:46:54 น.
หัวข้อ - ต้องลงซ่อมและสามารถเทียบโอนได้หรือไม่
โดย ->>RAWISARA
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
คำถามล่าสุด 31 พ.ค. 57 ,21:56:59 น.
หัวข้อ - พรีดีกรี วิศวกรรมศาสตร์
โดย ->>สายศิลป์ใส่ช็อป
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณะศิลปกรรมศาสตร์
คำถามล่าสุด 29 พ.ค. 57 ,16:50:38 น.
หัวข้อ - วิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน
โดย ->>vv
Copyright © 2007 Ramkhamhaeng University