กติกาและมารยาทก่อนตั้งคำถาม

1. งดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก ระมัดระวังในการใช้ข้อความ เช่น ข้อความที่ส่อไปในทางอนาจารเกินกว่าเหตุ ข้อความที่กระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ข้อความที่มีเนื้อหาขัดต่อกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม ข้อความที่พาดพิงบุคคลที่สามในทางหมิ่นประมาท เป็นต้น

2 .ตั้งคำถามให้ตรงกับเนื้อหาของกลุ่ม เพื่อที่ทางทีมงานจะได้ตอบทุกคำถาม หรือ ทุกความคิดเห็นตรวจดูว่ามีคำถามใดที่มีเนื้อหาในทางเดียวกับที่กำลังจะตั้งคำถาม เพื่อจะได้ไม่เป็นการซ้ำซ้อนกัน

3. ทุกคำถามไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

4. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบคำถาม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 
ไขข้อข้องใจสวป. (งานทะเบียน นศ.ปริญญาตรี)
   
 
- การบอกเลิก-บอกเพิ่มหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาและการขอเงินคืน - บัตรประจำตัวนักศึกษา
- การขอเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือคำนำหน้านาม, ยศ - การโอน- ย้ายระบบการเรียนการสอน
- การรักษาสถานภาพนักศึกษาปริญญาตรี  - การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   
- Transcript สำเร็จการศึกษา - การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษา
- การแจ้งจบการศึกษา   - การแก้ไขตัวสะกดชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษในใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต
- Download แบบฟอร์มต่าง ๆ
การให้บริการของงาน One stop service อาคาร KLB ชั้น 1>
- ตรวจสอบผลการศึกษา (Check grade หรือ Transcript ไม่จบการศึกษา) - สำเนาทะเบียนประวัตินักศึกษา(ม.ร.2)
- สำเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน(ใบเสร็จ) - การย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา
- ใบรับรองการเป็นนักศึกษา - ตารางสอบไล่รายบุคคล
คำถามล่าสุด 25 เม.ย. 57 ,08:36:30 น.
หัวข้อ - ขอสอบถามเรื่อง เงินกู้ กยศ
โดย ->>ning


คำถาม-คำตอบย้อนหลัง
ไขข้อข้องใจสวป.ย้อนหลัง


บริการงานทะเบียน (นักศึกษาปริญญาโท)
  - สอบถามเกี่ยวกับ งานทะเบียนต่างๆ
คำถามล่าสุด 24 เม.ย. 57 ,13:22:35 น.
หัวข้อ - ผลสอบเข้าป.โทส่วนกลาง
โดย ->>โจ
สวัสดิการและทุนการศึกษา
 
-
สวัสดิการนักศึกษา
-
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
-
นักศึกษาวิชาทหาร
-
กิจกรรมนักศึกษา (ชมรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย)
-
วินัยนักศึกษา
-
งานอนามัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
จัดการฝึกอาชีพ RU300
-
งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา
 
 
คำถามล่าสุด 20 เม.ย. 57 ,23:51:11 น.
หัวข้อ - นักศึกษาช่วยงานในช่วงที่รับสมัครนักศึกษาใหม่
โดย ->>A
การใช้งานบทเรียน e-Learning
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานบทเรียน e-Learning
คำถามล่าสุด 20 เม.ย. 57 ,13:25:42 น.
หัวข้อ - วีดีโอคำบรรยาย s/56 ขอสอบถาม
โดย ->>Kee
คณะนิติศาสตร์
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์
คำถามล่าสุด 24 เม.ย. 57 ,17:44:34 น.
หัวข้อ - กำหนดการรับสมัครเทียบโอนในส่วนภูมิภาค
โดย ->>ศิษย์เก่าราม
คณะบริหารธุรกิจ
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ
คำถามล่าสุด 25 เม.ย. 57 ,00:40:44 น.
หัวข้อ - การฝึกงานของนศ.เทียบโอน
โดย ->>Nat
คณะมนุษยศาสตร์
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์
คำถามล่าสุด 25 เม.ย. 57 ,00:12:46 น.
หัวข้อ - โอนหน่วยกิตผมเรียนที่ ม มหาสารคาม ผมอยากเรียนสาขาสือสารมวลชน ผมโอนวิชา
โดย ->>ณัฐพล
คณะศึกษาศาสตร์
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์
คำถามล่าสุด 23 เม.ย. 57 ,11:45:31 น.
หัวข้อ - สอบถามรายละเอียดการเรียน
โดย ->>สา
คณะวิทยาศาสตร์
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์
คำถามล่าสุด 20 เม.ย. 57 ,20:27:30 น.
หัวข้อ - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเผลอลง INT1004
โดย ->>p
คณะรัฐศาสตร์
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์
คำถามล่าสุด 25 เม.ย. 57 ,01:53:00 น.
หัวข้อ - การเปลี่ยนวิชาเลือกใหม่ เพราะสอบไม่ผ่าน
โดย ->>ทราย
คณะเศรษฐศาสตร์
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะเศรษฐศาสตร์
คำถามล่าสุด 17 เม.ย. 57 ,21:16:00 น.
หัวข้อ - รับพิมพ์งาน+คีย์ข้อมูล
โดย ->>นิภา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
คำถามล่าสุด 04 เม.ย. 57 ,01:29:57 น.
หัวข้อ - สนใจเรียนคณะนี้ครับ แนะนำด้วยนะครับพี่ๆ
โดย ->>tee
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  - ข้อสงสัย รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณะศิลปกรรมศาสตร์
คำถามล่าสุด 21 เม.ย. 57 ,12:38:17 น.
หัวข้อ - ช่วยด้วยค่ะ นู๋ควรจะทำอย่างไรดีคะ
โดย ->>นักศึกษาตาดำๆ
Copyright © 2007 Ramkhamhaeng University