คำถามที่ 72680
   รายละเอียดคำถาม [ หน้าแรก l ดูคำถามทั้งหมด ]
หัวข้อคำถาม :     นักศึกษาภูมิภาคกับการย้ายคณะ
รายละเอียด :     ผมได้ลงสมัครเรียนภูมิภาค1/55คณะมนุษยศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชนเก็บหน่วยกิตได้67หน่วยวิชาพื้นฐานของมนุษย์มี42หน่วยเก็บได้37หน่วยเหลือART1003กับENG2002THA1003และวิชาMCSเก็บได้6เล่ม=18หน่วยผมได้ลงทะเบียนภาค1/56ไปแล้วรวม20หน่วยแล้วอยากย้ายคณะไปเรียนนิติศาสตร์เพราะวิชาพื้นฐานของนิติมีแค่31หน่วยผมลองเช็คดูแล้ววิชาพื้นฐานผมขาดวิชาTHA1003อีกเล่มเดียวก็ครบ31หน่วยส่วนวิชาที่เกินมาก็เอาไปลงเป็นเลือกเสรีทั้งหมดได้ไหมก็จะเกินไปประมาณ36หน่วยเพราะหลักสูตรนิติ140หน่วยรวมกับของคณะเดิมเป็น176หน่วยถ้าผมย้ายมานิติจะคุ้มไหมครับกับเรียนคณะเดิมเพราะถ้าผมอยู่มนุษย์ศาสตร์ผมก็จะต้องเก็บอีก77หน่วยถ้าย้ายนิติต้องเก็บอีก103หน่วยอย่างไหนจะเก็บได้และจบได้ไวกว่ากันครับผม
จากคุณ :     นักศึกษาภูธร55   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      16 ก.ค. 56 ,เวลา21:03:47 น.
IP :   171.97.217.79

 
  คำตอบ
 
รายละเอียด :     นักศึกษานำไปเป็นวิชาเลือกเสรีได้ ส่วนจะคุ้มหรือไม่นั้นขอแนะนำว่านักศึกษาต้องใช้ดุลพินิจด้วยตนเอง ครับ
จากคุณ :     ชูชัย   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      17 ก.ค. 56, เวลา 14:01:09 น.
IP :   10.3.20.62

Copyright © 2007 Ramkhamhaeng University