คำถามที่ 66110
   รายละเอียดคำถาม [ หน้าแรก l ดูคำถามทั้งหมด ]
หัวข้อคำถาม :     อยากทราบเกี่ยวกับการขอจบและการรีเกรดครับ
รายละเอียด :     ผมอยากทราบว่าผมเหลือวิชาที่ยังสอบไม่ผ่าน 30 หน่วยกิจ ผมจะขอจบในภาค 1/56 ได้หรือเปล่าครับ แต่มีบางรายวิชาที่สอบตกในภาคที่ 2 กับภาค ซัมเมอร์ เพราะผมเข้าใจว่าวิชาที่สอบตกจะใช้ในการลงทะเบียนสอบซ่อม เพราะฉะนั้นผมจะขอจบในภาค 1/56 ได้เลยหรือเปล่าครับ และวิธีรีเกรดต้องทำอย่างไรบ้างครับ ต้องไปแจ้งอะไรที่ไหนหรือเปล่าครับ และถ้าขอจบแล้วจะรีเกรดได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ :     ผู้พิชิต 102 โค้ง   
E-Mail :   toey_400@hotmail.com
ส่งคำถามเมื่อ :      20 ก.พ. 56 ,เวลา11:51:15 น.
IP :   118.175.154.125

 
  คำตอบ
 
รายละเอียด :     นักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอจบการศึกษาในภาค 1/56 ได้ ส่วนการรีเกรดนั้น (ไม่ต้องไปแจ้งที่ไหน) ให้นักศึกษานำกระบวนวิชาที่สอบผ่านแล้วไปลงทะเบียนรีเกรดได้ ในภาค 1, ภาค 2, หรือภาคฤดูร้อน ซึ่งนักศึกษามีสิทธิ์รีเกรดได้ก่อนที่นักศึกษาจะไปแจ้งจบการศึกษาที่คณะ ครับ
จากคุณ :     ชูชัย   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      21 ก.พ. 56, เวลา 12:06:06 น.
IP :   10.3.20.64

Copyright © 2007 Ramkhamhaeng University