ขณะนี้ไม่อยู่ในเวลาบรรยาย
   
  ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
การเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ท่านสามารถติดตามกระบวนวิชาที่มีการถ่ายทอดสด
โดยคลิกดูที่ ตารางบรรยายประจำวัน
สำหรับนักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาเว็บไซน์นี้เป็นครั้งแรก
มีข้อแนะนำวิธีการใช้งาน
โดยคลิกที่ "คู่มือการใช้งาน"
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ Cyber Class Room
สวัสดีนักศึกษาทุกท่าน ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ ห้องเรียน ออนไลน์ส่วนภูมิภาค
ขณะนี้ นักศึกษาสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ได้ตามปกติ เวลาบรรยายแบ่งออกเป็น 5 เวลา
เวลาที่ 1 : 08:00-09:15
เวลาที่ 2 : 09:25-10:40
เวลาที่ 3 : 10:50-12:05
เวลาที่ 4 : 12:15-13:30
เวลาที่ 5 : 13:40-14:55
เวลาที่ 6 : 15:05-16:20
นักศึกษาสามารถ รับชม หรือ download คำบรรยาย ย้อนหลังได้ที่นี่ Click
Download WindowMedia

**มีปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสด ติดต่อ 02-310-8849

หรือ cycber_reginal@ru.ac.th


เวลาบรรยาย กระบวนวิชา ช่องสัญญาณ ระดับความเร็ว
0800-0915
THA1003 ช่องสัญญาณที่ 1 56K(25)512K(40)
MGT3408 ช่องสัญญาณที่ 2 56K(16)512K(21)
0925-1040
HIS1003 ช่องสัญญาณที่ 1 56K(23)512K(26)
MGT4209 ช่องสัญญาณที่ 2 56K(11)512K(25)
1050-1205
ECO1102 ช่องสัญญาณที่ 1 56K(29)512K(30)
MGT4206 ช่องสัญญาณที่ 2 56K(23)512K(20)
1215-1330
MCS4106 ช่องสัญญาณที่ 1 56K(25)512K(36)
POL3329 ช่องสัญญาณที่ 2 56K(16)512K(23)
1340-1455
MCS4304 ช่องสัญญาณที่ 1 56K(43)512K(54)
 
Home | ปฏิทินการศึกษาราม | Course On Demand | มีคำถาม-มีคำตอบ | www.ram.edu | www.faikham.com  | www.ru.ac.th