ค้นหาคำถาม     
  • ข้อคำถามที่นักศึกษาสอบถาม จะได้รับคำตอบภายใน 1 วันทำการ (เว้นวันหยุดราชการ  วันหยุดนักขัตฤกษ์ และตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศให้เป็นวันหยุด)
  • เนื่องจากที่ผ่านมามีการตั้งคำถามที่ใช้คำที่ไม่สุภาพ และมีการพาดพิงถึงบุคคลอื่น ซึ่งอาจเกิดความเสียหาย ผู้ดูแลระบบจึงขอตรวจสอบคำถามก่อนนำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์
  • ทุกข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และการเทียบโอนหน่วยกิต กรุณาสอบถามที่คณะฯที่นักศึกษาสังกัด
หัวข้อคำถาม (Topic) จำนวนผู้อ่าน วันเวลาที่ตั้งคำถาม,ผู้ตั้งคำถาม
(Date/Time,Topic by)
:: รวม 0 คำถาม :: 0 หน้า ::

ไขข้อข้องใจ สวป.ย้อนหลัง
Copyright © 2007 Ramkhamhaeng University