คำถามที่ 123
   รายละเอียดคำถาม [ หน้าแรก l ดูคำถามทั้งหมด ]
หัวข้อคำถาม :     ความแต่งต่างของ ป.โท (ภาคปกติ,ภาคพิเศษ กับ โครงการพิเศษ...)
รายละเอียด :     สนใจเรียนป.โท ที่ ม.ราม ค่ะ แต่ยังไม่เข้าใจว่า ป.โท (ปกติ) แตกต่างจาก ป.โท (โครงการพิเศษ....) อย่างไรบ้าง ปัจจุบันทราบแค่ว่า 1. ป.โท (ปกติ+ภาคพิเศษ) - จะเรียน จันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ+นอกเวลาราชการ - ค่าเรียนถูกกว่าโครงการพิเศษ - การคัดเลือกจะเป็น สอบข้อเขียน+สัมภาษณ์ - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาจ่ายเอง - เปิดรับสมัครช่วง มค. 2. ป.โท (โครงการพิเศษ...) - จะเรียนวันเสาร์ , อาทิตย์ (แล้วแต่จะเลือก) - ค่าเรียนแพงกว่า ภาคปกติและภาคพิเศษ - การคัดเลือกจะเป็นสัมภาษณ์อย่างเดียว - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมอยู่ในค่าเรียนแล้ว (เหมาจ่าย) - เปิดรับสมัครช่วง ส.ค. ไม่ทราบว่ามีข้อมูลไหนอีกบ้างที่แตกต่างจากข้อมูลข้างต้น และไม่ทราบว่าชื่อปริญญา เหมือนกันหรือเปล่าค่ะ คือ MBA แล้วแบบไหนเป็นที่ยอมรับมากกว่ากันค่ะ กลัวเรียนแบบโครงการพิเศษแล้วไปบอกใครๆ ก็ไม่รู้จัก ช่วยตอบด้วยค่ะ หาข้อมูลมานานแล้ว ไม่ทราบจะไปถามใครดี ขนาดเพื่อนที่เรียนอยู่โครงการพิเศษก็ยังให้คำตอบไม่ได้ / ขอบคุณค่ะ
จากคุณ :     aof   
E-Mail :   aof_mekngam@hotmail.com
ส่งคำถามเมื่อ :      21 ก.ค. 51 ,เวลา 10:59:01 น.
IP :   203.155.202.35

 
  คำตอบ
 
รายละเอียด :     ตามข้อมูลข้างต้นก็ถูกต้องตามที่ได้รับข้อมูลไปแล้ว จะให้รายละเอียดดังนี้1. ป.โท ภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นของหลักสูตรส่วนกลาง เปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง จะเป็นช่วงมกราคมของทุกปี มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน เปิดรับสมัครพร้อมกันทุกหลักสูตร จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เวลาเรียนของภาคปกติคือ ในเวลาราชการ จ-ศ 9.00 -12.00 และ 13.00 -16.00 น. ส่วนภาคพิเศษเรียน จ-ศ 18.00 -21.00น. และ ส-อา. 9.00-12.00 น .และ 13.00 -16.00 น การเรียนการสอนนั้นไม่ได้เรียนทุกวัน แต่นักศึกษาที่เรียนในภาคนั้นๆ ต้องมีเวลาที่จะสามารถมาเรียนได้ตามช่วงเวลาดังกล่าว ขึ้นอยู่อยู่กับทางคณะว่าจะจัดการเรียนการสอนจัดให้เรียนวันไหน ช่วงเวลาไหน ค่าใช้จ่าย ภาคปกติตลอดหลักสูตร 30,000 - 40,000 บาท ภาคพิเศษ 50000 -70,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนเรียนอย่างเดียว นอกเหนือจากนี้นักศึกษาจ่ายเพิ่มเติม 2. หลักสูตรป.โท โครงการพิเศษ เป็นหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะนั้นๆ หรือ เป็นของบัณฑิตวิทยาลัย โครงการพิเศษแต่ละโครงการฯ จะเป็นหลักสูตรเดียว การจัดการเรียนการสอนทางโครงการฯจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ซึ่งในรามนั้นมีหลายโครงการหลายหลักสูตรให้นักศึกษาเลือกเรียน วันและเวลาที่เรียนส่วนใหญ่จะเน้นเป็น เสาร์-อาทิตย์ มีเฉพาะบางโครงการที่เรียนวันธรรมดาด้วย ส่วนเวลาเรียน ก็จะเป็นเต็มวันหรือครึ่งวัน ตามที่หลักสูตรจะจัดให้ การเปิดรรับสมัครนั้นแต่ละโครงการฯเปิดไม่พร้อมกันทางโครงการจะเป็นผู้กำหนดเอง คือมีเปืดรับเกือบตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับว่าโครงการไหนกำลังเปิดรับอยู่ การคัดเลือกนั้นจะเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว มีค่าใช้จ่ายประมาณ 130,000-350,000 บาท ค่าใช้จ่ายเป็นแบบเหมาจ่ายแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ โครงการจะกำหนดให้ ค่าใช้จ่ายตรงนี้จะรวมค่าลงทะเบียนเรียน การศึกษาดูงานในหรือนอกประเทศ สัมมนา ตำราเรียน กระเป๋า สูท น้ำดี่ม (บางโครงการฯรวมค่าอาหารด้วย) สรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไหนหรือโครงการใดๆ จะได้วิชาความรู้เหมือนกัน ปริญญาบัตรก็ได้รับเหมือนกัน เป็นที่ยอมรับเหมือนๆกัน แต่ที่มีได้เปิดโครงการพิเศษนั้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะเรียนต่อโท มีทางเลือกเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากหลักสูตรส่วนกลาง ว่าหลักสูตรไหนเหมาะกับตัวของท่าน และมีเวลาเรียนไหนที่จะสะดวกกว่าในการที่จะเลือกเรียน
จากคุณ :     grad   
E-Mail :   
ส่งคำตอบเมื่อ :      24 ก.ค. 51, เวลา 10:54:55 น.
IP :   10.2.90.42

Copyright © 2007 Ramkhamhaeng University