คำถามที่ 78218
   รายละเอียดคำถาม [ หน้าแรก l ดูคำถามทั้งหมด ]
หัวข้อคำถาม :     เรืองการคำนวนเกรดภาค1/56
รายละเอียด :     ภาค1/56ลงทะเบียนไป 24 หน่วยกิต แต่ไปสอบ12 หน่วยกิตและผ่านหมดทั้ง 12 หน่วยกิต และขาดสอบ12 หน่วยกิต เช่นนี้ จะมีการคำนวนเกรดเฉลี่ยรวมในภาค1/56ให้หรือไม่ หรือว่าต้องรอให้เราสอบซ่อมภาค1/56ก่อนและผลสอบซ่อมภาค1/56ผ่านหมดทุกวิชา จึงจะมาคำนวนเกรดเฉลี่ยในภาค 1/56ทั้งหมดทั้ง 24หน่วยกิต
จากคุณ :     ออม   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      16 ธ.ค. 56 ,เวลา14:48:30 น.
IP :   58.8.164.175

 
  คำตอบ
 
รายละเอียด :     คำนวณ เกรดเฉลี่ยเฉพาะกระบวนวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านในภาค 1 /56
จากคุณ :     ชูชัย   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      17 ธ.ค. 56, เวลา 13:41:36 น.
IP :   10.3.20.81

 
  คำตอบ
 
รายละเอียด :     คำนวณ เกรดเฉลี่ยเฉพาะกระบวนวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านในภาค 1 /56 ครับ
จากคุณ :     ชูชัย   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      18 ธ.ค. 56, เวลา 09:59:47 น.
IP :   10.3.20.129

Copyright © 2007 Ramkhamhaeng University