คำถามที่ 69877
   รายละเอียดคำถาม [ หน้าแรก l ดูคำถามทั้งหมด ]
หัวข้อคำถาม :     รัฐศาสตร์บัณฑิตสาขารัฐศาสตร์มีการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.ค.ศ.
รายละเอียด :     เนื่องจากไปสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย เอกสังคมใช้วุฒิรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง สำนักงานเขตการศึกษบอกว่า วุฒินี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ไม่รับรองวุฒิ อยากให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงชี้แจงว่ามีหนังสือการับรองวุฒินี้หรือไม่ เพราะมีอีกหลายคนต้องเสียประโยชน์ สถาบันอื่นมีการรับรองแต่รามคำแหงไม่มีการรับรองวุฒิจาก ก.ค.ศ เป็นไปไม่ได้
จากคุณ :     อารีย์รัตน์   
E-Mail :   rujeab2007@hotmail.com
ส่งคำถามเมื่อ :      22 พ.ค. 56 ,เวลา08:43:32 น.
IP :   101.51.45.43

 
  คำตอบ
 
รายละเอียด :     - ได้ตรวจสอบจากหนังสือที่ได้รับจาก ก.ค.ศ. ที่ศธ o๒o๖.๖/๑๑๙ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นเรื่องของรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘) ซึ่งรับรองคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนจะมีการรับรองกรณีอื่นหรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริการการศึกษา (อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 5 โทร. 02 3108131-2)
จากคุณ :     วิวัฒน์   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      22 พ.ค. 56, เวลา 11:33:30 น.
IP :   10.3.20.65

Copyright © 2007 Ramkhamhaeng University