คำถามที่ 66346
   รายละเอียดคำถาม [ หน้าแรก l ดูคำถามทั้งหมด ]
หัวข้อคำถาม :     อยากเรียนต่อต้องทำอย่างไร
รายละเอียด :     เป็นนศ.รหัส 51 ขากการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาค 2/54 ถ้าอยากเรียนต่อคณะเดิม สาขาเดิม ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
จากคุณ :     นศ.51   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      27 ก.พ. 56 ,เวลา13:17:02 น.
IP :   58.11.100.117

 
  คำตอบ
 
รายละเอียด :     นักศึกษาตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ที่ ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. ชั้น 6 โทร.02-3108610, 02-3108626 ซึ่งหากนักศึกษาขาดสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาแล้วมีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่โดยใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้ซึ่งในภาค1/56 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่ 4 ? 13 พ.ค.56 และเปิดขายใบสมัครระหว่างวันที่ 18 มี.ค.56 ? 13 พ.ค. 56 ที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ชุดละ 120 บาท ครับ
จากคุณ :     ชูชัย   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      28 ก.พ. 56, เวลา 13:26:27 น.
IP :   10.3.20.64

 
  คำตอบ
 
รายละเอียด :     นักศึกษาตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ที่ ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. ชั้น 6 โทร.02-3108610, 02-3108626 ซึ่งหากนักศึกษาขาดสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาแล้วมีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่โดยใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้ซึ่งในภาค1/56 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่ 4 ? 13 พ.ค.56 และเปิดขายใบสมัครระหว่างวันที่ 18 มี.ค.56 ? 13 พ.ค. 56 ที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ชุดละ 120 บาท ครับ
จากคุณ :     ชูชัย   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      28 ก.พ. 56, เวลา 13:26:27 น.
IP :   10.3.20.64

Copyright © 2007 Ramkhamhaeng University