คำถามที่ 65104
   รายละเอียดคำถาม [ หน้าแรก l ดูคำถามทั้งหมด ]
หัวข้อคำถาม :     ขอหลักเกณฑ์การได้เกียรตินิยมในปัจจุบัน
รายละเอียด :     1.อยากทราบถึงหลักเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยมในปัจจุบันที่ครบถ้วน ทั้ง 1.1 เกรดเฉลี่ย 1.2 ระยะเวลาในการศึกษา 1.3 เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปล. อยากให้ทางมหาวิทยาลัยของเรามีการนำเอาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยมในปัจจุบันมาประกาศขึ้นเว็บ ให้นักศึกษาได้มาดู หรือดาวน์โหลดไป ขอบคุณครับ
จากคุณ :     รัฐศาสตร์ ราม   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      10 ม.ค. 56 ,เวลา04:23:12 น.
IP :   180.183.129.156

 
  คำตอบ
 
รายละเอียด :     นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด มีความประพฤติดี และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้ตลอดหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมดังนี้ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
จากคุณ :     ศรัญญา   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      10 ม.ค. 56, เวลา 15:30:37 น.
IP :   10.3.20.91

Copyright © 2007 Ramkhamhaeng University