คำถามที่ 63231
   รายละเอียดคำถาม [ หน้าแรก l ดูคำถามทั้งหมด ]
หัวข้อคำถาม :     เกรดใหม่และการเทียบโอน
รายละเอียด :     จากที่ผมอ่านคำถามย้อนหลัง ที่ผมเข้าใจตอนนี้ คือนักศึกษาที่จบไปแล้วไม่มีสิทธิปรับใช้เกรดใหม่ หากจะเปลี่ยนเป็นเกรดใหม่ต้องเทียบโอนเรียนปริญญาตรีใบที่สอง ที่ผมสงสัยคือ 1.ผมเข้าใจในเรื่องดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ 2.หากถูกต้อง การเรียนปริญญาตรีใบที่สองสามารถสมัครคณะเดิมที่เราจบมาได้หรือไม่ เพื่อความกระจ่าง จึงอยากรู้เพิ่มเติมว่า นักศึกษาที่จบปริญญาตรีไปแล้วจะมาสมัครปริญญาตรีใบที่สองคณะเดิม(รัฐศาสตร์-รัฐศาสตร์)ได้หรือไม่ ทั้งกรณีเทียบโอนจากใบแรก และไม่เทียบโอน(เริ่มเรียนใหม่) 3.ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนเท่าไร 4.หากผมสมัครป.โทรามคำแหงภาคที่จะถึงนี้แล้วเข้าเป็นนักศึกษา แล้วจะสามารถเป็นนักศึกษาของป.ตรีได้อีกหรือไม่ กล่าวคือมี2สถานะ ทั้งนักศึกษาป.โทและป.ตรี
จากคุณ :     นศ.ราม   
E-Mail :   puppy_lovely_@hotmail.com
ส่งคำถามเมื่อ :      18 พ.ย. 55 ,เวลา13:55:21 น.
IP :   101.108.140.71

 
  คำตอบ
 
รายละเอียด :     1.นักศึกษาเข้าใจผิดเพราะผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วมีสิทธิ์ขอยื่นคำร้องขอปรับเกรดระบบใหม่ได้ 2. ได้ คนละแผน 3. เฉพาะค่าเทียบโอนหน่วยกิต(นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างอื่น) หน่วยกิตละ 50 บาท 4. ได้
จากคุณ :     ศรัญญา   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      20 พ.ย. 55, เวลา 14:55:17 น.
IP :   10.3.20.191

Copyright © 2007 Ramkhamhaeng University