คำถามที่ 45703
   รายละเอียดคำถาม [ หน้าแรก l ดูคำถามทั้งหมด ]
หัวข้อคำถาม :     จบเทียบระดับมัธยมตอนปลายต่อคณะใหนได้
รายละเอียด :     ผมเรียนจบ เที่ยบระดับวุฒิมัธยมตอนปลาย สามารถเข้าศึกษาต่อ ที่รามคำแหงคณะใหนได้บ้าง เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ ผมเป็นเจ้าของกิจการ ควรเรียนคณะใหนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจการได้ และสามารถจบในเวลาอันรวดเร็ว เพราะไม่ค่อยมีเวลา ช่วยกรุณาตอบทางเมล์ mc1ccr@hotmail.com หรือทางเว็บของรามคำแหงก็ได้ ขอบคุณครับ
จากคุณ :     มนต์ชัย   
E-Mail :   mc1ccr@hotmail.com
ส่งคำถามเมื่อ :      21 ก.พ. 54 ,เวลา17:53:59 น.
IP :   58.9.97.66

 
  คำตอบ
 
รายละเอียด :     สมัครเข้าศึกษาได้ทุกคณะขึ้นอยู่กับความถนัดและความต้องการของนักศึกษากรณีเป็นเจ้าของของกิจการควรเรียนคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเปิดหลักสูตรโครงการภาคพิเศษ เรียน เสาร์ - อาทิตย์ สขาวิชาเอกการบริหารทั่วไป การตลาด การบัญชี หรือสอบถามเพิ่มเติมที่งานให้คำปรึกษา โทร 02-310 8614 หรือดูผ่านทาง Website ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับคณะที่นักศึกษาสนใจ
จากคุณ :     นภาพร   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      22 ก.พ. 54, เวลา 14:10:42 น.
IP :   10.3.20.79

Copyright © 2007 Ramkhamhaeng University