คำถามที่ 20662
   รายละเอียดคำถาม [ หน้าแรก l ดูคำถามทั้งหมด ]
หัวข้อคำถาม :     สอบถามเรื่องตัวย่อของวันที่มีเรียนครับ
รายละเอียด :     ผมลงทะเบียนภาคs/51 ตามรายวิชาดังนี้ครับ ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน/เวลาสอบ วัน/เวลาเรียน ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน 1 HI101 (3) ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก ( WESTERN CIVILIZATION ) 25 พ.ค. 52 B TTS 1430-1620 KTB301 PROF.CHANCHAI 2 PY100 (3) หลักการดำรงชีวิตในสังคม ( PRINCIPLES FOR LIVING IN A SOCIETY ) 28 พ.ค. 52 B TTS 1430-1620 PBB401 ASST.PROF.MAI 3 PC103 (3) จิตวิทยาทั่วไป ( GENERAL PSYCHOLOGY ) 24 พ.ค. 52 B TTS 1030-1220 PBB501 PBB401 ASSOC.PROF.SIRIWAN 4 MA103 (3) คณิตศาสตร์พื้นฐาน ( BASIC MATHEMATICS ) (NOT OPEN FOR SCIENCE STUDENTS AND BUSINESS AD.STUDENTS) 25 พ.ค. 52 A TTS 0830-1020 PBB501 ASSOC.PROF.SOMSAWAT อยากทราบว่า TTS คือวันอะไรครับ ไม่เห็นมีในคำอธิบายตัวย่อเลยครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ :     งงจัง   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      29 มี.ค. 52 ,เวลา14:31:50 น.
IP :   125.24.13.54

 
  คำตอบ
 
รายละเอียด :     TTS คือ Tuesday, Thursday & Saturday ค่ะ
จากคุณ :     ญา   
E-Mail :   
ส่งคำถามเมื่อ :      01 เม.ย. 52, เวลา 14:29:22 น.
IP :   10.3.20.41

Copyright © 2007 Ramkhamhaeng University